nexus slot

depo 25 bonus 25

nexus slot

zeus slot

garansi kekalahan 100

Herroepingsrecht - Sparo Tapijttegels

Herroepingsrecht

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@sparo.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 Uitzonderingen retourneren

 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.

 b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 e. die snel kunnen bederven of verouderen;

 f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 g. voor losse kranten en tijdschriften;

 h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 Garantie

Vanwege de aard van de door Sparo Trading geleverde goederen (gebruikte tapijttegels en/of B-keus tapijttegels) kan Sparo Trading geen (fabrieks)garantie af geven met betrekking tot de kwaliteit van te leveren goederen. De door Sparo Trading te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die aan een partij gebruikte tapijttegels en/of B-keus tapijttegels kunnen worden gesteld.

  • Uitdrukkelijk kan niet geklaagd worden over zijn gebreken die zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud, onachtzaamheid, ongeval en/of normale slijtage.
  • Sparo Trading beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sparo Trading, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
  • Bij Sparo Trading ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sparo Trading binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  • Bij klachten dient een Consument zich allereerst te wenden tot Sparo Trading. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de Consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door … aangestelde afhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Sparo Trading als Consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  • Een klacht schort de verplichtingen van Sparo Trading niet op, tenzij Sparo Trading schriftelijk anders aangeeft.
  • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Sparo Trading, zal Sparo Trading naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Identiteit ondernemer

Sparo tapijttegels

Verbindingsweg 12

6674DL Herveld

info@sparo.nl

085-8081030

KVK: 75387204

BTW: NL860262911B01

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen:

slot qris

bonus new member

slot777

slot777

https://kelurahanwahno.kotajayapura.id/wp-includes/js/bonus-new-member/

https://kroya-kroya.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/depo-20-bonus-20/

spaceman

spaceman